Zapisy

Nabór do naszego przedszkola trwa przez cały rok kalendarzowy. Dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy pobrać i wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola „Wesoły Zakątek”.

Cennik:

Wpisowe:

200 zł – wpłata jednorazowa dokonywana przy zapisie dziecka do przedszkola, nie podlega zwrotowi.

Czesne:

400 zł – pobyt do 10 godzin dziennie- płatne comiesięcznie.

Cena obejmuje zajęcia dodatkowe takie jak: język angielski (2 razy w tygodniu), rytmikę (2 razy w tygodniu), zajęcia   taneczne (1 razy w tygodniu), zajęcia umuzykalniające (1 raz w tygodniu), kącik kulinarny (1 raz w miesiącu),   eksperyment przedszkolaka (1 raz w miesiącu), dodatkowe zajęcia plastyczne wykraczające poza podstawę programową, dogoterapię (1 raz na pół roku).

300 zł – pobyt do 5 godzin dziennie – płatne comiesięcznie.

Cena obejmuje zajęcia dodatkowe takie jak: język angielski (2 razy w tygodniu), rytmikę (1 raz w tygodniu), zajęcia   taneczne (1 razy w tygodniu), kącik kulinarny (1 raz w miesiącu), eksperyment przedszkolaka (1 raz w miesiącu), dogoterapię (1 raz na pół roku).

Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola „Wesoły Zakątek” objęte są diagnozą logopedyczną (1 raz na pół roku), oraz badaniem lekarza ortopedy (1 raz w roku).

Wyżywienie: 

10 zł/ dziennie – płatne comiesięcznie – w skład dziennego wyżywienia wchodzi: śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy oraz podwieczorek. W przypadku nieobecności dziecka, dzienna stawka żywieniowa podlega zwrotowi pod warunkiem zgłoszenia tego faktu pracownikom przedszkola najpóźniej do godziny 7.00.

Ubezpieczenie: 

ok. 30 zł – płatne raz w roku

Dokumenty do pobrania:

Statut
Karta zgłoszenia
Deklaracja rodziców
Regulamin
Upoważnienie do odbioru dziecka
Zgoda na wizerunek