Kadra

Mgr Barbara Dybaś – nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagog, właściciel przedszkola.

Absolwentka kierunku pedagogicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukończyła dwie specjalności. Pierwsza to opieka i profilaktyka osób niedostosowanych społecznie natomiast druga to edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. W nauczaniu i wychowaniu dzieci stawia przede wszystkim na naukę przez zabawę, wzajemne zaufanie oraz samodzielność. Różnorodne treści przekazuje w sposób spontaniczny w trakcie zabawy lub spacerów. Pozwala to na naturalne i mimowolne przyswajanie wiadomości z zakresu podstawy programowej i nie tylko. Prowadzenie punktu przedszkolnego i praca z dziećmi daje jej mnóstwo satysfakcji oraz radości. Prywatnie mama dwóch córek.

Mgr Celina Kaczmarek – nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Wykształcenie: Państwowa Szkoła Muzyczna Stopnia Licealnego w Przemyślu-tytuł: muzyk-instruktor zespołów rytmiki oraz wokalista. Policealne Studium Zawodowe- specjalność: instruktor zespołów rytmiki. Akademia Muzyczna w Poznaniu-kierunek: rytmika. Uniwersytet Zielonogórski: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Dodatkowo posiada dyplom ukończenia propedeutycznego kursu pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego w Łodzi oraz certyfikat uczestnictwa na Międzynarodowej konferencji AMI Montessori w Poznaniu. Kurs pierwszej pomocy.

Mgr Ewelina Świerczyńska – pomoc przedszkolna.

W 2012 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim ukończyła studia pedagogiczne I stopnia o specjalności pomoc społeczna i socjoterapia, w 2014 roku studia pedagogiczne II stopnia o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka. W 2015 roku podjęła studia podyplomowe w Lubuskiej Akademii Nauczycieli o kierunku Integralna edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. W 2013 roku pracowała w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolsku na stanowisku pracownik socjalny, w 2015 odbyła staż w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Wesoły Zakątek” na stanowisku pomoc przedszkolna, gdzie pracuje do chwili obecnej. W 2013 roku ukończyła kurs dla kierowników wycieczek szkolnych.

Mgr Elżbieta Koczoń – nauczyciel języka niemieckiego i lektor języka angielskiego.

Od sześciu lat prowadzi Ośrodek Edukacji Języków Obcych „Wspólny Język”, w którym naucza dzieci i młodzież obu języków. W życiu kieruje się myślą Luwiga Pasteur: „Kiedy podchodzę do dziecka, wzbudza ono we mnie dwa rodzaje uczuć: czułość wobec tego, kim jest i szacunek dla tego, kim może się stać.” W Punkcie Przedszkolnym „Wesoły Zakątek” prowadzi zajęcia języka angielskiego dwa razy w tygodniu po 40 min. Angielskiego uczy przez zabawę, stymulując rozwój dziecka muzyką i obrazem, tym samym zajęcia bogate są w piosenki, gry i zabawy językowe, co jest dla dziecka bardzo efektywne. Na zajęciach proponuje uczestnikom różnorodny kontakt z językiem metodą empiryczną „zobacz-dotknij-zapamiętaj”, dzięki której poznane słownictwo i elementy kultury brytyjskiej są łatwo i na długo przyswajane przez dzieci. Ponadto, dzieci maja możliwość oglądania materiałów dydaktycznych na DVD podsumowujących każdy rozdział, które ułatwiają im zapamiętywanie nowych słów, jak również pozwalają na utrwalenie poznanego słownictwa w scenkach sytuacyjnych.

Barbara Józefowicz – dyplomowany, międzynarodowy nauczyciel jogi.

Ukończyła kurs jogi dla dzieci w „Karma Kids Yoga”w Nowym Jorku tam też prowadziła własne zajęcia. Jogę uczy w przedszkolach i szkołach. Lekcje jogi łączy z językiem angielskim, zajęcia skupiają się wyłącznie na ćwiczeniach fizycznych, nie zawierają aspektów filozoficznych. Podstawowe pozycje z jogi uczone są przy użyciu interaktywnych gier, piosenek i naśladownictwa zwierząt. Dzieci uczą się o naturze i podstawach anatomii, wzbogacając słownictwo w języku angielskim. Poprzez zabawę poznają również ćwiczenia oddechowe. Prywatnie mama trojki dzieci, fanka medycyny naturalnej, która uwielbia taniec i książki, na które nie ma za wiele czasu :).